Завод

Завод промислове підприємство, засноване на застосуванні машин, що характеризується великомасштабним виробництвом.Основні характеристики фабрик і заводів: галузева спрямованість, тип виробництва, виробнича потужність, фактичний випуск продукції в одиницю часу в натуральному і грошовому вираженні, кількість працівників, вартість основних фондів і їх знос, площа ділянки, загальна площа виробничих приміщень, енергоємність, рівень механізації і автоматизації праці, під’їзні шляхи.